PRAKTISK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding til kurser:

Tilmeldning sker via tilmeldingslink, ved det pågældende hold.

Derefter modtager du bekræftelse pr mail, om du er optaget på holdet, samt info om indbetaling.

Bemærk, at du først har sikret din plads, ved indbetaling af kursusbeløbet.

Afmelding

Ved afbud mere end 4 uger til kursets start, tilbagebetales kursusbeløbet, minus et administrationsgebyr på kr. 500,-

Ved afbud mindre end 4 uger inden kursusstart tilbagebetales kursusbeløbet ikke.


Flytning til et andet kursus

Ønsker du at flytte din tilmelding til et andet kursus, gælder flg.:

Flytning af kursus mere end 4 uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på kr. 500,-

Flytning af kursus* mindre end 4 uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på kr. 1.000,-

Melder du fra 1 uge inden kurset, kan din plads kun flyttes til et tilsvarende kursus, næste gang det afholdes. Oveni det første indbetalte kursusgebyr, betales en pris svarende til det halve af kursus prisen for at deltage.

Et kursus kan max. flyttes to gange.


Aflyses kurset af Institut for Kropsterapi, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

Ved sygdom
Er du nødsaget til at melde fra lige inden kursus start pga. sygdom, kan din plads flyttes til et tilsvarende kursus, næste gang det afholdes. Oveni det første indbetalte kursusgebyr, betales en pris svarende til det halve af kursus prisen for at deltage.

Medhjælper

Har du deltaget på kurset tidligere, er det muligt at blive medhjælper, og derved gentage kurset gratis. Du møder ca. 1 time før (eller efter aftale med underviser) og hjælper med at gøre klar i undervisningslokalet, sørger for vand, kaffe og te i løbet af dagen og stiller frem til formiddags- og eftermiddagspausen, samt hjælper med oprydning hver dag. Den sidste dag hjælper du med at rydde op og sætte ting på plads på kursusstedet. Du deltager i undervisningen og træder til i øvebehandlinger, såfremt der er ulige antal deltagere. Der kan max. være 1 medhjælper pr. kursus.

Gentagelse af kurser

Ved gentagelse af kurser, betales fuld pris. Du kan også gentage kurser gratis, som medhjælper (se mere under medhjælper).

Hvilke kurser sættes op?

Kursusplanen laves udelukkende ud fra efterspørgsel. Er der et kursus du ønsker at deltage i, kan du være med til at påvirke hvilke kurser der sættes op, ved at skrive en mail til mig på kursus@institutforkropsterapi.dk eller en sms på 61400276 og fremsætte dit ønske.

Kursussted:

Fra januar 2024 har vi ikke et fast kursus sted. Kurserne bliver slået op forskellige steder.

Kursusmateriale:
Du vil ca. en uge før kursusstart modtage en pdf fil med kursusmaterialet
, som du enten kan printe ud og medbringe til kurset eller have det med på medbragt computer.

Certifikat:

Du modtager certifikat efter endt kursus, såfremt der ikke har været mere end 10% fravær.

RAB point:

Alle kurserne giver RAB vedligeholdelsespoint hos "Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter" og "KST Foreningen", "ZoneConnection Terapeutforening", "FDZ" og "Dakobe".

Henvend dig gerne hos din forening, såfremt den ikke er nævnt i vores liste. De fleste foreninger giver RAB point, enten som vedligeholdelses point, eller som anden alternativt behandling.

Momsfri kurser:

Da alle kurser er vedligeholdelseskurser, er de indtil videre momsfrie. Jeg holder mig opdateret med eventuelle nye regler derom.

Etiske retningslinier - Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter www.kraniosakralogkropsterapeuter.dk

1) Etisk Råd er et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har modtaget af én af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinjer. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer, herunder også ansøgere, vedrørende berettigelsen af

foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Desuden skal klageorganet behandle medlemmers klager over de af foreningen godkendte uddannelsessteder.


2) Klageorganet kan sanktionere overtrædelser af foreningens etiske retningslinjer, ved irettesættelse eller fratagelse af medlemskab. I forhold til de af foreningen godkendte uddannelsessteder skal klageorganet kunne sanktionere irettesættelse eller kunne slette uddannelsesstedet fra Bilag A under § 2.

Desuden skal klagenævnet kunne mægle mellem uddannelsessted og medlem.

Håndtering af Persondataforordningen GDPR

Den 25. maj 2018 er en ny lov trådt i kraft, GDPR, eller persondataforordning. Dette indebærer et sæt forstærkede regler om beskyttelse af personfølsomme data.

Hvis du tilmelder sig som kursist hos Institut for Kropsterapi, beder vi dig om oplysninger, som er relevante for os, for at kunne sende en faktura, skrive dig på adresselisten og vores anbefalede behandlerliste. Disse oplysninger er personfølsomme, og skal derfor naturligvis beskyttes optimalt.

Du skal give tilsagn om du vil på adresselisten, nyhedsmaillisten og den anbefalede behandlerliste, før vi skriver dig på. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmails og blive slettet fra den anbefalede behandlerliste.


Hos Institut for Kropsterapi har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data. Følgende persondata opsamles og opbevares:

•Navn, klinik navn, adr., tlf.nr., e-mail og hjemmesideadresse.

•Hvis vi ikke kender dig i forvejen, beder vi dig oplyse hvad din baggrund er indenfor kropsterapi og KST, så vi kan tage stilling til, om du har de fornødne forudsætninger for deltagelse i kurset.


Hvordan håndteres dine oplysninger?

Alle personfølsomme oplysninger på kursister forbundet med Institut for Kropsterapi er forsvarligt beskyttet. Vore Pc’er og smartphone er beskyttet med kodeordsbeskyttelse. Det er kun Mette Dam Larsen, der har adgang til oplysningerne og de videregives ikke til andre.

KONTAKT


Institut for Kropsterapi

Tlf. 61 40 20 76
kursus@institutforkropsterapi.dk

SOCIALE MEDIER

KONTAKT


Institut for Kropsterapi

Tlf. 61 40 20 76
kursus@institutforkropsterapi.dk

SOCIALE MEDIER